วิเคราะห์ ตลาดทุเรียน ปี 2559

ปี 59 ราคาทุเรียน แพงไปไหมเรื่องราคาผลผลิตทุเรียน ปี 2559 ปีนี้ยอมรับได้ว่างบางส่วนไม่ได้รับประทานทุเรียนกันเลย แอดมินเพจก็ไม่กล้ารับประทาน ทำไมเป็นเช่นนั้น เพราะ ราคาอุปสงค์ อุปทาน สอดคล้องกัน ราคาทุเรียนมีราคาสูงมาก โลละ 100 กว่า- 200 บาท ปีนีทุเรียนแพงมาก หันไปปลูกทุเรียนกินดีกว่า
สาเหตุหลักซึ่งทุเรียนราคาแพง ย่อมนี้ไม่ได้เพราะภัยแล้งที่ผ่านมานี้เอง ทำให้ราคาสูง ผลผลิตออกมาน้อย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ปี 59 จะมีผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ 594,944 ตัน น้อยกว่าปี 58 ที่ผลิตได้ 603,332 ตัน

ซึ่งอ้างอิงกับเว็บไซต์ไทยรัฐได้นำเสนอกระทู้ข่าวเศรษฐกิจ เกี่ยวกับทุเรียน ชาวสวนตะวันออกกระอัก 4 ผลไม้ภาคใต้ยังเสี่ยงภัยแล้ง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ปี 59 จะมีผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ 594,944 ตัน น้อยกว่าปี 58 ที่ผลิตได้ 603,332 ตัน

โดยช่วงที่ผ่านมาภาคตะวันออกประสบกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงและพายุฤดูร้อน ทำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดผลทุเรียนทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้ เพราะต้นทุเรียนที่มีอายุราว 8 ปีกว่า ซึ่งกว่าจะเก็บลูกขายอาจตายก่อน ทั้งนี้ เกษตรกรจึงตัดสินใจตัดลูกทิ้งก่อนที่จะโตและแก่ ทำให้ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกลดลงอย่างมาก โดยในท้องตลาดปกติเดือน พ.ค.จะเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกมีจำนวนมากและราคาปรับตัวลดลง “ชาวสวนทุเรียนโชคร้ายที่ประสบภัยธรรมชาติ แต่ในความโชคร้ายยังมีโชคดี เพราะปกติทุเรียนเดือน พ.ค.ราคาจะลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันมากๆ แต่ปีนี้ทุเรียนไม่มี สังเกตได้จากท้องตลาด แต่ราคายังสูงกว่าปีก่อนที่ช่วงนี้ราคาจะลดลงมาอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) โดยปีนี้ราคาสูงขึ้น 50-60% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 120-130 บาท/กก.ซึ่งถือว่าสูงมาก และส่วนหนึ่งยอมรับว่าในประเทศเหลือทุเรียนกินน้อยมาก เพราะพ่อค้าจีนกว้านซื้อแบบเหมาสวนไปหมดแล้ว คนไทยในประเทศจึงเหลือผลไม้กินน้อย”

นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) เปิดเผยว่า 12 พ.ค.นี้ จะหารือประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด ของปี 59 อีกครั้ง เนื่องจากพบว่าปีนี้ทุเรียนเนื้อที่ให้ผลจำนวน 296,210 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.09% ผลผลิตทุเรียน 254,651 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.68% และผลผลิตต่อไร่ 860 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 4.62% เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย

และที่ผ่านมาทุเรียนมีราคาสูงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาดี สำหรับมังคุด ปีนี้ได้ผลผลิต 113,732 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.05% เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับปีที่ผ่านมาผลผลิตออกน้อย สำหรับลองกอง ปีนี้มีผลผลิต 84,360 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.43% ส่วนเงาะ ปีนี้มีผลผลิต 74,953 ตัน ลดลงจากปีก่อน 4.94% เนื่องจากปลาย ก.พ. พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ เงาะเริ่มแทงช่อดอก พอเจอฝนบางส่วนจะกลายเป็นใบอ่อน ส่งผลให้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามผลไม้โดยรวมของภาคใต้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่คาดว่าภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งวันที่ 12 พ.ค. จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง.

สำหรับเรื่องเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่มีผลเฉพาะทุเรียน หรือผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเดียว จะมีผลต่อพืชผักปีนี้ด้วย แต่ตอนนี้ มิย.59 อาจจะไม่ส่งผลโดยตรง เพราะว่าผักอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า จะมีผลต่อผลไม้มากกว่า

สำหรับมุมของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และผลไม้จังหวัดจันทบุรี ถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลไม้หลักของภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง รวม 4 ชนิด ของ 3 จังหวัด (จันทบุรี ตราด และระยอง) ปริมาณผลผลิตมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกชนิด (ยกเว้นลองกอง) โดยคาดผลผลิตจะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา(ดูตารางประกอบ) จากผลกระทบดังกล่าวมีผลให้ผลไม้ในภาคตะวันออกโดยเฉลี่ยมีราคาปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามมองว่าผลไม้ในภาคตะวันออก หลายตัวมีศักยภาพสูงมากในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถผลักดันภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์การค้าส่งผลไม้ (ฮับ) ของประเทศไทยได้ เพราะมีเส้นทางโลจิสติกส์ที่เชื่อมไปหาคู่ค้าโดยตรง ทั้งทางบก ทางทะเล ในหลายเส้นทาง รวมทั้งเกษตรกรเอง ในหลายพื้นที่ก็มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้ไปสู่มาตรฐานโลกได้ โดยข้าราชการต้องลงไปช่วยในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิตกับชาวสวนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้จะต้องส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ให้ชาวสวนตั้งโรงงาน สนับสนุนการแปรรูป เพิ่มมูลค่า จะทำให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนได้ ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่าง สวนอุดมทรัพย์ ของนายอุดม วรัญญูรัฐ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีการลงทุนติดตั้งระบบน้ำหยดทุกต้นในสวนทุเรียนทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการ และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไทยกำลังเผชิญภัยแล้ง

ขณะที่นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ “มิสเตอร์ผลไม้” กล่าวถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่จะดันให้ภาคตะวันออกเป็นฮับผลไม้ว่า มีความเป็นไปได้ ซึ่งจะได้นำนโยบายไปขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปของคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุตบอร์ดต่อไป เพราะจะเห็นว่า 4 จังหวัดข้างต้น

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือจีดีพีในจังหวัดส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้
ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึง สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้ ไม่น่าเป็นห่วง ถือว่าเป็นปีทองด้วยซ้ำไป เพราะมีปัจจัยต่างๆหนุนอีกมาก ได้แก่ 1. ผลผลิตมีน้อย 2. ทุเรียนไทย ได้รับความนิยมสูง ไร้คู่แข่ง แต่มีที่น่าห่วงคือ ลองกอง ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก คาดจะรับมือได้ โดยภาพรวมแล้วผลไม้มีการกระจายตัวของพื้นที่ แต่จะมีขนาดผลเล็กลง จากบางส่วนมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ มองว่าไม่กระทบมากนัก ทำให้ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่ไม่มีการขออนุมัติงบจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อช่วยเหลือ

สอดคล้องกับ นางบุบผา ภู่ละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่เผยถึง ผลการสำรวจข้อมูลไม้ผลของคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก (4 เม.ย.59) เพื่อจัดทำข้อมูลผลสำรวจปริมาณการผลิตไม้ผล ปี 2559 จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่าผลผลิตต่อไร่ ทั้ง ทุเรียน มังคุด และเงาะลดลงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีฝนตก สลับอากาศหนาว อากาศร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในแต่ละวัน รวมทั้งมีพายุลมแรงทำให้ภาพรวมผลผลิตในภาพรวมจะลดลง 9% โดยผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน

” ผลผลิตเงาะในปีนี้จะลดลงประมาณ 19 % รองลงมา คือ ทุเรียน และมังคุด ลดลง 6% และ 4 % ตามลำดับ ยกเว้นลองกองในปีนี้ ที่คาดว่าปริมาณผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้น 8%”

ดังนั้นใครมีที่ดินว่างๆ คิดว่าประมาณ 10- 15 ปี ลองปลูกทุเรียน กินดีกว่า ราคาทุเรียนอาจจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดูแลอย่างดีนิดนึง เมื่อสุกแล้วฝากเพื่อนบ้าน หรือที่ทำงานได้มิตรสหายมากมายเลย

ที่มา 

บทความที่เกี่ยวข้อง