เช่าที่บิ๊กซี สำหรับธุรกิจค้าขาย

เช่าที่บิ๊กซี สำหรับธุรกิจค้าขาย สำหรับห้างสรรพสินค้าบ้างห้าง จะมีลิงค์ให้ฝากผลงาน ฝากร้าน หากสนใจในด้านงานต่างๆ  หรือขายคนขายในล๊อกนั้น ทางห้างจะติดต่อเรามา ช่องทางนี้หากเกษตรกรผู้ที่ต้องการขายโดยตรงสามารถฝากข้อมูล ให้ทางห้างติดต่อกลับได้คะ

เพราะตอนนี้เป็นยุคไอที มีเว็บไซต์ มีการฝากข้อมูล ส่งเมลล์ถึงฝ่ายต่างๆ ได้ ดีกว่าการเดินทางไปติดต่อโดยตรง ช่องทางนี้เปิดโอกาส การเข้าถึงฝ่ายพื้นที่ ห้าง เพราะว่าจะเจอ กว่าจะทำเรื่อง ต่าง ๆใช้เวลานาน บ้างครั้งสาขา ไม่รับฝาก ต้องสำนักงานใหญ่ ซึ่งบางท่านขาดโอกาส ในการติดต่อเพราะอยู่ไกล้

เช่าที่-บิ๊กซี

คลิกลิงค์ http://corporate.bigc.co.th/th/contact/tenant/