การปรับปรุง ดินเค็ม ดินทะเล บ่อกุ้ง

>> อยากทำเกษตรบนที่ดินที่เป็นบ่อกุ้งร้าง ดินเค็ม เป็นไปได้หรือเปล่า
คือมีที่ดินที่เป็นบ่อกุ้งเก่าอยู่ ติดทะเลสาปสงขลา ดินเป็นดินเค็ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ต้องปรับปรุงที่ยังไงดี หรืออย่าทำเลย แต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้ ปล่อยร้างไว้เฉยๆหลายปีแล้ว พอดีได้เข้ามาในห้องนี้รู้สึกประทับใจหลายๆท่านมาก และอยากลองทำเกษตรแบบผสมผสานดูบ้าง รบกวนขอความเห็นด้วย (มีบ่อเก่าอยู่ 7 บ่อ ลึกเกือบ 2 เมตร ถนน ประปา ไฟฟ้า พร้อม แต่น้ำทะเลสาปจะจืด-กร่อย-เค็ม ประมาณ 8-3-1 เดือน/ปี เนื้อที่ประมาณ 53 ไร่)

จากคุณ : ลุงจ๊อด – [ 4 ก.ค. 52 02:45:53 A:118.173.158.42 X: ]
ทำได้ครับ …

>> การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

ในพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของดินเค็ม จะทำให้การปลูกพืชได้ผลน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จะพบดินเค็มกระจัดกระจายอยู่แทบทุกจังหวัด ส่วนใหญ่แล้วจะพบดินเค็มในพื้นที่ที่เป็นนาข้าวประมาณ 17.8 ล้านไร่ เนื่องจากในระยะที่เป็นช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ผิวดินแห้ง ทำให้น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ด้วยระเหยขึ้นสู่ผิวดิน เมื่อน้ำระเหยออกไปแล้วจะเหลือแต่เหลือจับเป็นขุยหรือคราบขาวบนผิวหน้าดิน เมื่อสะสมปริมาณมากขึ้น และมีความเข้มข้นของเกลือสูง ซึ่งทำให้พืชที่ปลูกตายหรือได้ผลผลิตน้อย

การแก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มทำได้โดยการใช้วิธีปรับปรุงบำรุงดินและการจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินเค็มดังต่อไปนี้คือ

การล้างดินเค็ม โดยอาศัยน้ำฝน ปล่อยให้น้ำฝนชะคราบเกลือระบายออกไปก่อน แล้วจึงขังน้ำทิ้งไว้ในนา ให้ซึมลงใต้ดินจนกระทั่งดินอิ่มตัว น้ำก็จะเริ่มเค็ม ทั้งนี้สังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ แล้วจึงระบายน้ำทิ้ง ความเค็มของดินจะเจือจางลง การปฏิบัติดังกล่าวควรจะทำ 2-3 ครั้ง แล้วจึงทำการไถพรวน

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ดินเค็มมักจะขาดอินทรีย์วัตถุมาก ควรปรับปรุงโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ไถกลบ เพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้ากับดินเสียก่อน ซึ่งจะทำให้โครงสร้างและคุณสมบัติของดินดีขึ้น

การใช้แกลบ แกลบเป็นวัสดุซึ่งสามารถใช้ปรับปรุงดินเค็มในนาข้าวที่เป็นดินเหนียว ใช้ใส่ในนาข้าวและไถกลบจะช่วยทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ความแน่นของดินลดลง มีการถ่ายเทอากาศและน้ำดีขึ้น ทำการปักดำกล้าได้ง่าย นอกจากนี้แกลบยังมีสารบางชนิด เช่น ธาตุซิลิก้า เมื่อแกลบสลายตัวแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่หักล้มง่าย สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี

จากคุณ : คนดง คนเดิม – [ 4 ก.ค. 52 09:00:15 ]

ที่มา :  http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2009/07/J8043859/J8043859.html