วันดินโลก (World Soil Day)

สวัสดีคะ สำหรับคนไทยได้ถือว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ซึ่งวันดินโลกนี้  (World Soil Day) เป็นวันที่ทางยกให้รัชกาลที่ 9 ของไทย 

โดยพบว่า แท้จริงแล้ว UN ได้ลงมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ

 

เช็กก่อนแชร์ UN มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น

  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน (อ่าน : มติ UN รับรองให้ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก)

ที่มา :  http://hilight.kapook.com/view/144410

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Summary
วันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี
Article Name
วันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี
Description
เพราะรัชกาลที่ 9 ของเรามีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น มีแนวทางในการทำให้ดีขึ้น ทั้งดินเปรี้ยว หรือดินเค็ม ทรงมีวิธีการแก้ไขให้ประชาชน จนตอนนี้ทำให้เกษตรกรปรับหน้าดินได้ และสามารถปลูกพืชได้ตลอด