เอ-ซอยด์ A-SOIL ปรับสภาพดิน เพิ่มผลผลิตด้านเกษตร

จากเหตุการณ์การใช้ดินซ้ำๆกัน ในการปลูกพืชหลายๆ ปีต่อเนื่องกัน ทำให้ธาตุอาหารในดินมีจำนวนน้อยลง บ้างครั้งในดินมีธาตุเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งพืชต้องการตัวอื่นมากกว่า ทำให้ผลผลิตไม่ได้เต็มที่ทำให้ต้องบำรุงใส่ปุ่ยเคมีเรื่อย ๆ เมื่อปลูกใน 3-4 เดือนธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืชก็จะหมดไป ธาตุในดินก็จะหาย บ้างตัวก็จะไม่มี
จึงทำให้ต้องหาปุ๋ยบำรุงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์บ้างสลับกันไป ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนเหล่านี้ในการเพิ่มผลผลิตในอนาคต ยอมเสียเงิน เพราะผลผลิตในอนาคต

เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยี การวิจัย เริ่มแพร่หลายและหายคำตอบต่างๆ ได้มากขึ้น จากในโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี งานวิจัยซึ่ง อาจารย์ ดร. หรือ ผูู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ผลิตขึ้นมา ทำให้ผู้คนนำไปต่อยอดให้เทคโนโลยีแพร่หลาย เพื่อตอบสนองงานวิจัยเหล่านั้น บางครั้งนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจ เพราะสามารถนำมาค้าขายได้และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

ทำให้มีผลิตภัณฑ์หลายตัว ในด้านเกษตร ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ นำมาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ เช่น น้ำส้มควันไม้ ที่มีการวางจำหน่ายหลายยี่ห้อ อีโนอีเขียว หรือตัว เอ-ซอยด์ A-SOIL ตัวนี้เหมาะสำหรับบำรุงดินหรืออีกหลายหลายสินค้า แม้กระทั่งกลุ่มยาฆ่าแมลงมีหลายตัว ซึ่งบางตัวทำรูปแบบ BIO ปลอดสารพิษ หรือ แบบดั้งเดิม

ปรับปรุงคุณภาพดิน
-เก็บน้ำ เก็บปุ๋ย เก็บอากาศ ป้องกันเชื้อรา ป้องกันแบคทีเรีย ไวรัสเข้าสู่รากพืช

%e0%b9%80%e0%b8%ad-%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c

คุณสมบัติ

ปรับสารอาหารให้สมบูรณ์และสมดุลต่อพืชทุกชนิด  ป้องกันเชื้อรา ไวรัสและแบคทีเรีย (ป้องกันรากเน่า)
มีสารไคโตซาน สารจับใบ สารเม็ดสีให้พืชสีสดใส  มีฮอร์โมนและเอมไซม์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช
มีสารซิลิคอนช่วยให้ราก ลำต้น แข็งแรง  ปรับโครสร้างดิน ให้รวนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี
เก็บน้ำได้20เท่า ของดินทัวไป เก็บปุ๋ยให้พืชสามารถใช้ได้ทันที  มาจากธรรมชาติ ปลอดภัยไม่มีเคมี

Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
เอชอยด์
Product Name
เอชอยด์ 590
Price
THB 590
Product Availability
Available in Stock