รู้เรื่อง ยศ ทางราชการ

มีหลายคนถามมาเกี่ยวกับยศ “ว่าที่ ร.ต.อ.” กับ “ร.ต.อ.” ต่างกันอย่างไร ขอตอบว่า “ว่าที่ ร.ต.อ.” คือยศที่รอโปรดเกล้าฯ ครับ เมื่อโปรดเกล้าฯ แล้วจะปลดคำว่า “ว่าที่” เหลือแค่ “ร.ต.อ.” ครับ ไม่มีตำรวจคนไหนที่จะได้ยศ “ร.ต.อ.” ทันทีโดยไม่มี “ว่าที่” นำหน้าครับ ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่ยศ ร.ต.ต. จนถึง พ.ต.อ. จะต้องมีคำว่า “ว่าที่” นำหน้าก่อนเสมอเมื่อเลื่อนยศใหม่ครับ และรอโปรดเกล้าฯ ถึงจะปลด “ว่าที่” ได้ครับ

ในฝั่งของยศทหารก็เป็นแบบนี้เช่นกันครับ แต่ทหารบกจะมีความพิเศษเล็กน้อยครับกรณีของผู้ที่เรียน รด. 5 ปีจะได้ “ว่าที่ ร.ต.” ซึ่งยศนี้จะไม่มีการโปรดเกล้าฯ ดังนั้นก็จะต้องใช้ “ว่าที่” นำหน้ายศนี้ไปตลอดครับ

ส่วนยศตำรวจชั้นประทวนจะไม่มีคำว่า “ว่าที่” นำหน้าครับ เพราะยศตำรวจชั้นประทวนไม่ต้องโปรดเกล้าฯ สามารถแต่งตั้งยศโดยหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ได้เลยครับ ต่างกับยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่จะต้องรอโปรดเกล้าฯ ยศเท่านั้นครับ ดังนั้นเมื่อเลื่อนยศใหม่จึงต้องมีคำว่า “ว่าที่” กำกับก่อนเสมอครับ