การปลูกมะละกอ ด้วยเมล็ด

มะละกอเรดเลดี้

มะละกอสายพันธุ์นี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศไต้หวัน และมีการเรียกชื่อพันธุ์ตามลักษณะเด่นของมะละกอว่า RED LADY ซึ่งเป็นคำเรียกที่มีภาษาจีนว่า หงเฟย หรือ นางสนมแดง

 

ทำให้มะละกอสายพันธุ์นี้มีชื่อเรียกที่หลากหลาย ซึ่งบางแห่งก็เรียกมะละกอสายพันธุ์นี้ว่า สาวน้อยแก้มแดง และที่สำคัญขอยืนยันว่ามะละกอเรดเลดี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมแต่อย่างใด จึงเป็นอีกจุดเด่นที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

 

ขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับการเพาะเมล็ด

1.เตรียม ดินร่วน แกลบดำ ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ สารไตรโคโดรม่า (หากมี )

ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วใส่ถุงดำเตรียมเพาะ เมล็ดมะละกอ

2.ใส่ดินลงถุงอย่าให้เต็มถุงประมาณ 80  % ของถุง หลังจากนั้น ก็ใส่เมล็ดมะละกอลงไป 3 เมล็ด หลังจากนั้น 3-4 เดือน มะละกอจะออกดอกแล้วสามารถคัดเลือกเพศได้

3.จากนั้นนำดินโรยใส่ปิดเมล็ดมะละกอให้เต็มถุง และก็รดน้ำให้ชุ่ม ทุกวันจนเมล็ดงอก

 

*** ควรเพาะในที่กว้าง  ช่วงงอกใหม่ๆ อาจจะต้องทำร่มเงา กันแดด กันฝน ให้กับต้นกล้า  เมื่อโตสักพัก ควรให้ได้รับแสงแดดบ้างจะทำให้ต้นแข็งแรง และพร้อมปลูก ***

กรณีต้นเหลือง เนื่องจากขาดธาตุอาหารในการบำรุงต้น ควรใส่ปุ๋ยทางใบ เพื่อแก้ไขต้นเหลือง

 

Fabook สอบถาม สั่งซื้อ https://www.facebook.com/redladypapaya.thailand

 

เกี่ยวกับดอกมะละกอ

ดอกมะละกอทุกสายพันธุ์ จะมีดอกลักษณะเหมือนๆ กัน  จะมีดอกสมบูรณ์เพศ ดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย

ดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกะเทย ซึ่งเป็นดอกซึ่งชาวสวนต้องการ  คือ ดอกที่มีเกสรตัวผู้ และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน  จะมีก้านดอกสั้น หากสังเกตดี ๆ จะมีดอกเล็ก ๆ  สำหรับสายพันธุ์เรดเลดี้จะมีดอกทุกข้อและลูกดกมาก จะออกดอกดกเป็นช่อ คำแนะนำเมื่อมะละกออายุตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปชาวสวนต้องลดปริมาณของลูกออก เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ และเป็นที่ต้องการของตลาด หากชาวสวนไม่ตัดแต่งดอก หรือลดปริมาณออก ทำให้ลูกในรุ่นถัดๆ ไปจะมีขนาดเล็กลง และน้ำหนักจะลดลงด้วย

 

ดอกตัวเมีย  มีลักษณะขนาดดอกจะโต และกลม ดอกจะติดกับฐานก้านใบ และจะออกมาดอกเดียว  มีกลีบดอก 5 กลีบ  เห็นได้ชัดเจน  หากต้นนี้ติดลูกแล้ว ลูกจะลักษณะกลมโต เนื้อบาง  สามารถรับประทานได้ แต่ไม่นิยมในการค้า ในความเชื่อ หรือตามความเข้าใจของคนทั่วไปผู้คนคิดว่า ดอกที่ต้องการคือ ดอกตัวเมีย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ดอกตัวเมียจะเนื้อบาง กลม ไม่ต้องการในตลาด เมื่อผลโตกว่า ทำให้ลำต้นกินปุ๋ยเยอะกว่า ดังนั้นความตัดทิ้งไปดีกว่า

 

ดอกตัวผู้ จะมีดอกขนาดเล็กสุด สังเกตง่ายๆ ตรงที่ดอกจะเล็กอยู่บนก้านช่อดอกยาว เป็นพวงและไม่ติดผล หากมีการติดลูกจะไม่โต