ผลไม้ตาม ฤดูกาล

อัพเดต ผลไม้ตามฤดูกาล

ปี 2561 ผลไม้ตามฤดูกาล

ข้อมูลข้างต้น แอดมินได้สำรวจตลาดด้วยตัวเองคะ หากท่านใดต้องการแนะนำ แจ้งได้นะะค

 • มิถุนายน 
  • ทุเรียน พันธ์ต่างๆ  หมอนทอง กก. 140-170 บาท
  • สัปรด ลูกละ 10 บาท จาก กก. 30 พันธ์บางแก้ว และพันธ์อื่น ๆราคาลดลงมา  >> ต้องมีการออกเทศกาลเชิญชวน แนะแปรรูปต่างๆ
 • กรกฎาคม
  • ทุเรียนบ้าน  กก. 40 บาท ปีนี้ออกมาก
  • มังคุด กก. 20-25 บาท  4 กก 100 บาท ปีนี้ออกมาก
  • ลำไย กก. 40 บาท ช่วงฤดูกาล ปีนี้ออกมาก
  • มะละกอ กก.  30- 40 บาท ขาดตลาด
  • เงาะ เริ่มออกตลาด
  • สตอ  5-6 ฝัก  40 บาท ปีนี้ออกมาก