รับประชาสัมพันธ์ข้าว ฟรี ส่งออนไลน์ กรณีข้าวตกต่ำ

รับประชาสัมพันธ์ข้าว ฟรี ส่งออนไลน์ กรณีข้าวตกต่ำ   ติดต่อเราทาง facebook  https://www.facebook.com/Kaset-Group-1546515012341380/ inbox คุยกับเรา หรือ line id : kate4225 ได้นะคะ ส่งภาพมาได้นะคะ ทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้ฟรี  ระยะเวลา 1 ปีคะ  

ชมพู่มะเหมี่ยว

ชื่อ ชมพู่มะเหมี่ยว ชื่ออื่น ชมพู่สาแหรก ม่าเหมี่ยว ชมพู่แดง ชมพู่ม่าเหมี่ยว ชื่อวิทยาศาสตร์ Eugenia malaccensis Linn. วงศ์ MYRTACEAE ชื่อสามัญ Pomerac, Malay Apple แหล่งที่พบ ทุกภาค ประเภทไม้ ไม้ยืนต้น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางแผ่กิ่งก้านสาขามาก สูง 6-15 เมตร ลำต้นมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนผิวเรียบเป็นไม้ผล ปลูกตามบ้านหรือปลูกในสวนไม้ผล ใบ ใบเดี่ยวเรียงตัวแบบตรงข้างสลับกันเป็นคู่ๆ (decussate) ใบอ่อนสีชมพูใบแก่ขนาดใหญ่รูปร่างมน ใบ รูปรีปลายใบแหลมฐานใบมนขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 8-12 ซม. ยาว 15-25 ซม. เนื้อใบหนาผิวใบเป็นมันใบแก่สีเขียวเข้ม ท้องใบจะเห็นเส้นกลางใบ 20-26 คู่ ปลายเส้นแขนงใบจะจดกันก่อนถึงขอบใบ “ชมพู่” เป็นผลไม้ที่มีหลากหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์ต่างก็มีรสชาติแตกต่างกันไป ทั้งด้านผลผลิตและราคา แต่ชมพู่ก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยเป็นที่นิยมรับประทานกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมพู่ที่ขึ้นชื่อที่สุดอาจเป็นของจังหวัดเพชรบุรี ที่เรียกกันว่า “ชมพู่เพชร” แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเกษตรกรปลูกชมพู่กันมากมายหลายพันธุ์เช่นกัน […]

10 กลยุทธ์เด็ดเพื่อดีไซน์สีเขียว

เรื่อง: ชัชรพล เพ็ญโฉม “Thailand, Sinking: Parts of Bangkok Could be Underwater in 2030” พาดหัวข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในเวลาอีกเพียงไม่ถึง 20 ปีนี้ อาจฟังคล้ายถ้อยคำโฆษณาหนังภัยธรรมชาติจากฮอลลีวู้ดมากกว่า แม้จะมีทั้งคนที่เชื่อ ไม่เชื่อ และไม่แน่ใจว่า กรุงเทพฯ จะจมอยู่ใต้น้ำตามข่าวจริงหรือไม่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นสร้างความเสียหายให้กับเราอย่างประเมินค่ามิได้ ที่น่าเศร้าคือ ตลอดเวลาที่ผ่านมา การรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตดูจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้วย “ลมปาก” มากกว่า ดังนั้น ถ้าคุณเป็นนักออกแบบ นอกจากคุณจะช่วยโลกด้วยการใช้ถุงผ้า ขึ้นรถไฟฟ้าแทนรถส่วนตัว เปิดแอร์ 25 องศา ฯลฯ แล้ว คุณยังสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม “เชิงรุก” ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้รวบรวมหลักเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว นักออกแบบและเจ้าของสินค้ายังสามารถติดตราฉลาก (หรืออาจระบุเป็นข้อความ สัญลักษณ์ ฯลฯ) เพื่อแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลที่ 3 (ช่วยให้ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในกระบวนการการผลิตและตรวจสอบ) ประเด็นที่นักออกแบบต้องคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้ 1. นำไปหมักทำปุ๋ยและย่อยสลายได้ […]

แนะนำลิงค์เกี่ยวข้อง กับ การจัดงานเกษตร ต่างๆ

แนะนำลิงค์เกี่ยวข้อง กับ การจัดงานเกษตร ต่างๆ  วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วยกัน ให้เป็นประโยชน์ และเป็นศูนย์รวมในการกระจายซื่อต่างๆ ให้กับผู้บริโภค และเป็นประโยชน์กับประชายชนสูงสุด http://www.thailandexhibition.com/TradeShow/  http://agrotourism.doae.go.th/agro-news.html

วันงานเกษตร ภาคอีสาน ( 22 – 31 มค. 59 )

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานที่พัฒนามาจากงานวันขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาโดยนักศึกษา ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาขยายขอบข่ายงาน เพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และร่วมงานฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี มีการเชิญชวนให้มีการร่วมแสดงผลงานทางวิชาการจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งภาคเอกชน จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน ๕๗๓,๕๗๔ คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า ๕๓๙ ล้านบาท ซึ่งช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๒๖ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ […]

งานเกษตร แฟร์ 2559 (22 มค.- 6 กพ. 59)

 วันที่จัดงานเกษตรแฟร์ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 — รายละเอียดงาน และ เว็บไซต์ข้างต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” โดยจะรวบรวมผลงานวิจัยที่จับต้องได้ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับพืชทนแล้ง พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนแล้ง บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก. การจัดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน การสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน พันธุ์ข้าวทนแล้ง เป็นต้น ซึ่งจะจัดแสดงให้ประชาชนได้มาศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ในการจัดงานปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายในการปรับพื้นที่จัดงาน  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของคณะ สำนัก สถาบัน รวมทั้งชมรม สโมสรนิสิต ด้วย กิจกรรมในงานเกษตรแฟร์   << รายละเอียด >> <<  นิทรรศการ ๖๐ […]