ดาวเรือง ที่พบเห็นและปลูกในปัจจุบันมี 5 ชนิด คือ :

ดาวเรือง(MARIGOLDS) สมเพียร เกษมทรัพย์ และ คณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวเรือง มีชื่อสามัญว่า Marigolds ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tagetes spp. อยู่ในวงศ์ Compositae มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก ดาวเรือง ที่พบเห็นและปลูกในปัจจุบันมี 5 ชนิด คือ : 1. Tagetes erecta หรือ ดาวเรืองอเมริกัน เป็นดาวเรืองชนิดต้นสูง ดอกใหญ่ ปลูกได้ ตลอดปี ถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาวจะใช้เวลาเพียง 60 – 65 วัน แต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูร้อนจะออกดอกช้าลง 10 – 15 วัน 2. Tagetes patula หรือ ดาวเรืองฝรั่งเศส เป็นดาวเรือง ชนิดต้นเตี้ย ดอกเล็ก ปลูกได้เฉพาะฤดูหนาว และออกดอกดกมาก แต่ถ้าปลูกในฤดูร้อนจะเฝือใบ ไม่ออกดอก 3. […]

รับประชาสัมพันธ์ข้าว ฟรี ส่งออนไลน์ กรณีข้าวตกต่ำ

รับประชาสัมพันธ์ข้าว ฟรี ส่งออนไลน์ กรณีข้าวตกต่ำ   ติดต่อเราทาง facebook  https://www.facebook.com/Kaset-Group-1546515012341380/ inbox คุยกับเรา หรือ line id : kate4225 ได้นะคะ ส่งภาพมาได้นะคะ ทางเราจะประชาสัมพันธ์ให้ฟรี  ระยะเวลา 1 ปีคะ  

แนะนำลิงค์เกี่ยวข้อง กับ การจัดงานเกษตร ต่างๆ

แนะนำลิงค์เกี่ยวข้อง กับ การจัดงานเกษตร ต่างๆ  วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ด้วยกัน ให้เป็นประโยชน์ และเป็นศูนย์รวมในการกระจายซื่อต่างๆ ให้กับผู้บริโภค และเป็นประโยชน์กับประชายชนสูงสุด http://www.thailandexhibition.com/TradeShow/  http://agrotourism.doae.go.th/agro-news.html

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน ประวัติที่มาของโครงการนี้ เริ่มตอนที่ตอนพระองค์ท่านประทับอยู่ ณ วังไกลกังวลแล้วมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย ช่วงนั้นพระองค์ ต้องเสด็จกลับกรุงเทพเลยรับสั่งให้ เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานจากนั้นก็เสด็จกลับกรุงเทพ เวลาล่วงเป็น เดือน เมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศนั้นได้แตกใบ เลยตรัสว่า “มัน อยู่ที่ไหนก็ขึ้น”ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดิน เพื่อทำโครงการด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ซื้อที่ดินจำนวน 120 ไร่ และต่อมาในกลางปี 2552 ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ที่มีพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศ ซึ่งงอกออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้ที่ที่ดินแปลงนี้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง มีพระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการเป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่ายที่ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยม โครงการนี้ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักด้วย   ทุ่งปอเทืองด้านหน้าโครงการ   […]

ตัวอย่าง :: รีสอร์ทบุษบา นครนายก

ข้อมูลที่ต้องการสำหรับลูกค้าติดต่อท่าน ชื่อธุรกิจคุณ ลักษณะธุรกิจของคุณ ที่ตั้ง ทำเล googlemap  วิธีหาพิกัดด้วย googlemap ช่องทางการติดต่อ facebook  line โทรศัพท์ ภาพธุุรกิจของคุณ ไม่เกิน 20 ภาพ ทางทีมงานเกษตรกรุ๊ป พร้อมตกแต่งให้ ส่งข้อมูล แนบข้อมูลต่างๆ มาที่ https://www.facebook.com/Kaset-Group-1546515012341380 เมื่อทางเราได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะดำเนินงานตามลำดับ และจะดำเนินการให้เรียบร้อย 2-3 วัน หากเสร็จแล้วจะส่งลิงค์ให้ลูกค้าตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ทางเราต้องการให้นักท่องเที่ยว เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้ามากขึ้น เช่น บางท่านทำโฮมสเต ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายได้ หากทางลูกค้าสนใจให้ทางเราประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของท่านทางเราพร้อมชี้แจงรายละเอียดโฆษณาให้ ปรึกษาช่องทาง facebook ของเรานะคะ facebook  https://www.facebook.com/Kaset-Group-1546515012341380 ทีมงาน ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรุ๊ป — ตัวอย่างภาพกิจกรรม แกลอรี่ สามารถใส่ภาพได้สูงสุด 20 ภาพ