เอ-ซอยด์ A-SOIL ปรับสภาพดิน เพิ่มผลผลิตด้านเกษตร

จากเหตุการณ์การใช้ดินซ้ำๆกัน ในการปลูกพืชหลายๆ ปีต่อเนื่องกัน ทำให้ธาตุอาหารในดินมีจำนวนน้อยลง บ้างครั้งในดินมีธาตุเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งพืชต้องการตัวอื่นมากกว่า ทำให้ผลผลิตไม่ได้เต็มที่ทำให้ต้องบำรุงใส่ปุ่ยเคมีเรื่อย ๆ เมื่อปลูกใน 3-4 เดือนธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืชก็จะหมดไป ธาตุในดินก็จะหาย บ้างตัวก็จะไม่มี จึงทำให้ต้องหาปุ๋ยบำรุงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์บ้างสลับกันไป ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนเหล่านี้ในการเพิ่มผลผลิตในอนาคต ยอมเสียเงิน เพราะผลผลิตในอนาคต เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยี การวิจัย เริ่มแพร่หลายและหายคำตอบต่างๆ ได้มากขึ้น จากในโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี งานวิจัยซึ่ง อาจารย์ ดร. หรือ ผูู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ผลิตขึ้นมา ทำให้ผู้คนนำไปต่อยอดให้เทคโนโลยีแพร่หลาย เพื่อตอบสนองงานวิจัยเหล่านั้น บางครั้งนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจ เพราะสามารถนำมาค้าขายได้และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ทำให้มีผลิตภัณฑ์หลายตัว ในด้านเกษตร ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ นำมาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ เช่น น้ำส้มควันไม้ ที่มีการวางจำหน่ายหลายยี่ห้อ อีโนอีเขียว หรือตัว เอ-ซอยด์ A-SOIL ตัวนี้เหมาะสำหรับบำรุงดินหรืออีกหลายหลายสินค้า แม้กระทั่งกลุ่มยาฆ่าแมลงมีหลายตัว ซึ่งบางตัวทำรูปแบบ BIO ปลอดสารพิษ หรือ […]